Utbildning online

RSS

Vad det kostar att skaffa ett nytt körkort

20 Apr 2014

Någon övre gräns för hur mycket ett körkort kan kosta finns inte. Det beror helt på hur många körlektioner man behöver ta, hur svårt man har att läsa in all körkortsteori och hur många gånger man försökt skriva och köra upp. Däremot finns det en nedre gräns. Detta eftersom det finns en rad obligatoriska kostnader [...]


Matte C och Matte 3 - Likheter och Skillnader

28 Jun 2012

Under hösten 2011 startades en helt ny gymnasieskola upp i Sverige. Man bytte ut både kurser och betygssystem och eleverna får läsa något förändrade kurser. Här vill vi beskriva likheter och skillnader mellan kurserna Matematik C (gamla gymnasieskolan) och Matematik 3b,c. Matematik C Den kurs som de allra flesta har läst som vill bli behöriga [...]


Nyheter i gymnasiematten

13 Feb 2012

Inför hösten 2011 reformerades den svenska gymnasieskolan. Matematiken var möjligtvis det ämne som blev mest omarbetat. Innehållet i kurserna förändrades markant, och man tog fram nya kursplaner och betygskriterier. Då även betygssystemet har blivit utbytt tog man fram nya bedömningsanvisningar som även de skiljer sig en del jämfört med tidigare. I det tidigare betygssystemet fanns [...]


GY11 – Den nya gymnasiereformen och Matematik 1

23 Sep 2011

Nytt för den här hösten är att i alla våra gymnasieskolor är det helt nya kurser. Även om mycket av innehållet i kurserna är detsamma så finns det fortfarande en hel del nyheter. Här beskrivs vad som är nytt i den första matematikkursen Matematik 1. Matematik 1 – Tre nya kurser Nu är förstås innehållet [...]


Körkortsfrågor och körkort teoriprov online

21 Jan 2011

Numera är det enklare att klara sitt teoriprov för körkort eftersom det numera går att plugga körkortsfrågor på Internet. Man behöver inte slösa tid på att sitta på sin trafikskola eller körskola där man är inskriven utan man pluggar istället alla körkortsfrågor på nätet. Dessutom brukar de gamla häftena med körkortsfrågor som trafikskolan erbjuder vara [...]