Nyheter i gymnasiematten

grafInför hösten 2011 reformerades den svenska gymnasieskolan. Matematiken var möjligtvis det ämne som blev mest omarbetat. Innehållet i kurserna förändrades markant, och man tog fram nya kursplaner och betygskriterier. Då även betygssystemet har blivit utbytt tog man fram nya bedömningsanvisningar som även de skiljer sig en del jämfört med tidigare.

I det tidigare betygssystemet fanns betygen G, VG och MVG. På matteprov representerades detta av tre olika typer av poäng. På olika uppgifter kunde man få G-poäng, VG-poäng samt solar (¤) som motsvarande MVG-kvalité. Alla G-poäng och VG-poäng var likvärdiga på alla uppgifter, däremot fanns det 5 olika typer av MVG-kvalitéer. Poängsättningen på en uppgift kunde till exempel se ut "2/3 ¤" vilket innebar att man maximalt på uppgiften kunde få 2 G-poäng, 3 VG-poäng samt att man kunde påvisa en eller flera MVG-kvalitéer. En anmärkningsvärd detalj med det systemet var att det inte framgick hur många eller vilka MVG-kvalitéer som kunde visas på en uppgift, det kunde vara allt från 1-5 st.

I det nya betygssystemet så finns de olika graderna av godkända betyg A, B, C, D, E där A är det högsta och E det lägsta man kan erhålla. (Utöver betygen A-E finns även betyget F som motsvarar icke-godkänt). På matteproven i de nya mattekurserna finns det tre olika typer av poäng: E-poäng, C-poäng samt A-poäng. På en uppgift kan det till exempel vara angivet (2/4/1) vilket innebär att man maximalt kan få 2 E-poäng, 4 C-poäng samt 1 A-poäng. Det kommer alltså numera vara synligt hur många poäng av högsta värde som man kan erhålla på en uppgift.

En intressant aspekt är att det inte längre finns en typ av poäng för varje betyg. Detta kan förklaras med två anledningar. För det första så hade det blivit för detaljerat att dela upp alla uppgifter i 5 kategorier av poäng. För det andra finns det inga exakta betygskrav för att erhålla betygen B respektive D. Enligt betygskraven så ska man erhålla betyget B om "kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda". Kunskapskraven går alltså hand i hand med hur poängsystemet har utformats. På mattekurser.nu finner du fullständiga kursplaner och betygskriterier för de nya mattekurserna.

13 Feb 2012