Se upp för kinesiska lysrör

Lysrör finns installerade i både lagerlokaler, butikslokaler och kontorsbyggnader. Traditionella lysrör börjar fasas ut i en allt större utsträckning till fördel av led belysning som ger lägre driftkostnader. Om en lagerlokal tidigare använt ett 36W lysrör så kan denna ersättas med ett led lysrör med endast hälften av den ursprungliga effekten. Denna skillnad kan ha en stor påverkan på elräkningen, speciellt under längre perioder.

Sämre säkerhet med kinesiska lysrör

Tyvärr har led lysrör fått ett dåligt rykte då priset är högre och kvaliteten mellan rören kan variera ganska mycket. En majoritet av rören tillverkas i Kina som inte har samma höga krav och kontroll vad gäller tillverkning som i Europa. Elsäkerhetsverket har fått in rapporter om led lysrör som är strömförande på utsidan av röret vilket kan vara livsfarligt för både installatören och för de människor som vistas i närheten av armaturen. Man bör helst undvika kinesiska lysrör då de sällan uppfyller de krav som finns i vår lagstiftning och kan i vissa fall även ge upphov till elektromagnetiska störningar. Att använda lysrör från stora varumärken eller som är tillverkade i Europa är ett mycket bättre alternativ, ett bra exempel på detta är den svenska distributören Svealight. Dessa led lysrör är något dyrare i pris men uppfyller samtliga krav vilket gör att kunden kan känna sig lugn och trygg med sitt köp. Tyska led lysrör börjar leta sig in på den svenska marknaden vilket har skapat en större konkurrens bland de större aktörerna. Man bör alltid satsa på led lysrör som levereras med en produktgaranti på minst 3 år för att vara säker på att produkten håller god kvalitet.

29 Jun 2017