Vad kännetecknar ett bra tryckeri?

När man ska trycka sin bok är det viktigt att hitta ett bra tryckeri, men vad är det då som kännetecknar ett bra tryckeri? Är det att man har den senaste teknologin, att man kan erbjuda bäst pris, att man är tillmötesgående gentemot olika önskemål? Är det att man kan trycka snabbt, snabbare, snabbast?

Svaren beror helt på vad man är ute efter, vad man har för behov. För de allra flesta behövs en kombination av faktorerna ovan - man vill bli trevligt bemött och att motparten ska vara lyhörd inför ens önskemål, man vill att det ska gå snabbt och man vill inte betala alltför mycket.

Det man måste ha i betänkande är att tryckeriprocessen alltid är och kommer vara en kompromiss. Vill du ha ditt tryck klart jättesnabbt kommer det självklart att kosta mer. Vill du trycka 100 exemplar kommer du självklart få betala ett högre styckpris än om du trycker 1000 exemplar. Detta är bara några av faktorerna som påverkar priset och som gör att det hela blir till en avvägningsprocess.

Huvudsaken är såklart att resultatet blir bra, att man blir nöjd med slutprodukten. Men som sagt så vill man ju inte betala ett överpris heller. Ett bra tips är att man alltid jämför priser mellan olika tryckerier, för att på så sätt bilda sig ett underlag över hur man ligger till rent prismässigt.

17 Nov 2014