Fair investments - Vad är det?

Fair investments är ett begrepp som du kanske hört talas om, men inte riktigt kan sätta fingret på vad det innebär? Vi ska försöka reda ut detta lite på ett sätt som blir enkelt att förstå. Då kan du också se fördelarna, och själv välja Fair Investments när du vill investera dina pengar. 

Rättvisa investeringar involverar att rikta kapital mot företag och projekt som aktivt strävar efter att minska samhällsojämlikheter och främja inkludering. Målet är att stödja företag med starka etiska affärsprinciper och samhällsansvar.

Å andra sidan fokuserar etiska investeringar på att välja placeringar som är i linje med individuella eller samhälleliga etiska värderingar. Detta innebär ofta att undvika sektorer eller företag som kan ha negativa konsekvenser för miljön eller samhället, och istället välja investeringar som stöder hållbarhet och socialt ansvarstagande.

Båda dessa typer av investeringar representerar en strävan att förena ekonomisk avkastning med socialt och miljömässigt ansvar. Investeringar som tar hänsyn till dessa faktorer har blivit allt mer relevanta i en tid då medvetenhet om hållbarhet och samhällsfrågor ökar.

Hur hittar jag denna typ av investering?

Som vi nämnde inledningsvis är det ett begrepp som kommit att bli allt vanligare och det beror på den enkla sanningen att allt fler väljer att tillhandahålla investeringsformer som är etiska och moraliskt försvarbara. Du kan således vända dig till ett flertal olika aktörer och jämföra dem mot varandra. Då får du mer kött på benen och kan fatta ett korrekt beslut när det gäller var du vill investera dina pengar. 

18 Jan 2024