Vad det kostar att skaffa ett nytt körkort

Någon övre gräns för hur mycket ett körkort kan kosta finns inte. Det beror helt på hur många körlektioner man behöver ta, hur svårt man har att läsa in all körkortsteori och hur många gånger man försökt skriva och köra upp. Däremot finns det en nedre gräns. Detta eftersom det finns en rad obligatoriska kostnader som man inte kommer ifrån hur mycket man än vill hålla nere kostnaderna.

Det går alltså att dela upp kostnaderna för körkortet på obligatoriska och frivilliga kostnader.

Innan start – Obligatoriska kostnader

För att få möjligheten att övningsköra måste en obligatorisk synundersökning göras (150kr) samt ansökan om körkortstillstånd skickas in (220kr). Har man sedan tänkt att helt eller delvis träna privat behöver handledaren gå en handledarkurs som kostar 300kr. Även om man varit handledare förut, till någon annan, måste man gå kursen en gång för varje elev man har tänkt att undervisa. Efter utbildningen måste man ansöka om ett godkännande för handledaren hos transportstyrelsen (170kr).

Körkortsteori och körlektioner – Frivilliga kostnader

Nästa steg är att påbörja inlärningen av körkortsteori. I teorin går det att göra detta helt gratis genom att låna en bok på biblioteket och läsa in all fakta som behövs. Men det är ytterst få som klarar av detta. För det första uppdateras kunskapen man behöver kunna varje år och för det andra är det betydligt lättare att till exempel läsa in körkortsteorin genom portaler på internet.

Oavsett vilken väg man väljer så är körkortbok (250kr) ett första steg. Att sedan göra teoriprov körkort online kostar olika beroende på hur långt abonnemang man vill teckna. Men för ett år kostar det idag knappt 1200kr på Sveriges största hemsida när det gäller att träna körkortsteorin online.

Priset för körlektioner varierar något beroende på var man bor i landet men 700kr är ett vanligt pris för en körlektion. Det är framförallt genom att hålla nere antal lektioner som totalpriset går att pressa ner. Med 10 lektioner hamnar slutsumman på ca 15.000kr medan om man måste ta det dubbla blir slutkostnaden för körkortet närmare 21.000kr.

Slututbildning och slutprov - Obligatoriska kostnader

När man börjar känna sig säker på sin körkortsteori och på att hantera bilen i trafiken är det dags att genomföra Riskutbildning del 1 och del 2. Del 1 är en teorikurs (700kr) medan del 2 är halkbanan (2000kr). Det man även bör räkna med att en kostnad kan tillkomma för transport till och från halkbanan då det inte finns en halkbana tillgänglig i alla städer.

När dessa utbildningar är klara är det dags att visa sina kunskaper i teoriprovet och uppkörningen samt plugga vägmärken. Teoriprovet (Kunskapsdelen) kostar 325kr och består av 65 frågor indelade i fem olika områden. Även om man misslyckas med körkortsteorin måste man ändå genomföra uppkörningen (800kr) där man hyr en bil för uppkörning (400kr ej obligatoriskt).

Både teoriprovet och uppkörningsprovet är sedan giltiga i två månader. Med det menas att man bör klara av bägge proven inom denna tidsperiod. I annat fall behöver man göra om bägge.

Den sista kostnaden som tillkommer är tillverkningen av körkortet (150kr).

Lägsta och vanligaste priset

Den som alltså enbart betalar de obligatoriska kostnader kan i teorin ta ett körkort för ca 5000kr. Men det ska då tilläggas att man inte köpt någon bok, inte en enda körlektion och att man trots detta klarar både uppkörning och teoriprov på första försöket. Betydligt vanligare är det då att göra körkortsteori online, ta 10-20 körlektioner och kanske behöva göra om åtminstone ett prov en extra gång. Då landar kostnaden på mellan 12.000-22.000 vilket är betydligt vanligare.

Det man kan göra för att försöka hålla nere kostnaderna är alltså främst att köra mycket privat. Det är trots allt den kostnaden som är 50-80% för de allra flesta.

20 Apr 2014