Räkna ut den effektiva räntan på ett lån

Effektiv ränta när du lånar pengarNär man ska låna pengar på nätet eller i en vanlig bank är det viktigt att veta vad lånet kommer att kosta. Man vill med andra ord veta vad den effektiva räntan för ett lån är. Den effektiva räntan är alltså ett mått på den totala räntekostnaden i procent för ett lån som löper på ett år. Om lånet inte har en löptid på ett år så säger lagen att räntan måste anges som om man betalade lånet på ett år. Detta gör att den effektiva räntan på mikrolån blir väldigt hög.

Orättvis bedömning

Om man tar ett mikrolån på 3000 kronor och betalar 750 kronor i ränta efter 30 dagar, alltså totalt 3750 sek så blir räntan 750/3000 = 0,25 --> 25%. Men den effektiva räntan på samma lån blir 400,35% (!). Det låter alltså som om lånet skulle kosta 3000 + 9010 kronor och 50 öre i ränta. Det här är inte enkelt att få ihop och det stämmer ju dessutom inte. Den faktiska räntan är 25% varken mer eller mindre, kostnaden är 750 kronor oavsett om den effektiva räntan är 400% eller mer.

Detta sätt att beräkna den effektiva räntan gynnar storbankerna men missgynnar de nya företagen som jobbar med mikrolån. Ett mer rättvisande (och mer lättförståeligt) sätt att beräkna den effektiva räntan är att helt enkelt ta den totala kostnaden för ett lån i procent. I ett sånt exempel skulle den effektiva räntan på ett vanligt banklån på 100000 kronor med 5 års löptid och 1975 kronor i månadskostnad bli 18,5% vilket ligger betydligt närmare mikrolåneföretagets ränta. Om man istället tillämpar den enligt lag ränteberäkningsmodellen så blir den effektiva räntan för det lånet 8,42%. De flesta människor vet inte hur man beräknar den effektiva räntan så då låter det ju som om lånet från banken i exemplet skulle kosta 8402 kronor fast det i verkligheten kostar 18500 kronor.

2 Jul 2012