Mattor och motiv

persiska-mattorHandknutna mattor från orienten kan se ut på en mängd olika sätt. När det diskuteras kring en mattas motiv, menas vanligtvis vilket mönster och vilken layout som använts när mattan tillverkades. Mönstrets delar kan finnas ensamma eller gruppvis, och sammansättningen bidrar till mattans helhetsutseende.

De olika layout-typer som finns är:

Figurala motiv Karaktäristiskt för denna layout är att mönstret enbart kan beskådas från ett håll. Motiven kan föreställa människor, platser och djur, men också texter och historiska händelser. När man inreder med mattor med denna typ av motiv är det viktigt att placera dem så att de ses från ”rätt” håll, så att motivet upplevs som det är tänkt.

Medaljongmönster Detta är det vanligast förekommande mönstret bland persiska mattor, såväl som övriga orientaliska mattor. Layouten känns igen på en stor centralt placerad medaljong. Medaljongerna kan ha olika former, exempelvis cirkulär, oval eller diamantform.

Övermönstrade/upprepade mönster Den här typen av mattor kännetecknas av att det inte finns några centrala motiv. Det, vanligen, geotermiska mönstret upprepas över hela mattan och kan förekomma som sammanhängande eller särskiljt. Det är inte ovanligt att mönstret inramas av en vacker bård.

Nisch- och trädmotiv Det finns en speciell typ av mattor som kallas nischmattor. Det vanligast förekommande motivet på dessa mattor är det så kallade mihrabmönstret, vilket kännetecknas av att det är spetsigt åt ena hållet. Den spetsiga delen vänds mot Mekka vid bön.

17 May 2011