Försäkringsbolag & försäkringspresmier

försäkringDet är mycket vanligt att man inte tänker på att se över sina försäkringar, det är mycket viktigt att med jämna mellanrum se över sina premier. Skillnaden mellan två försäkringar kan i många fal vara extremt stor och man kan spara in flera tusen per år i sänkta försäkringspremier. Den försäkringstyp där det oftast skiljer allra mest är bilförsäkring, kostnaden mellan två försäkringsbolag kan vara så stor som 6000 kronor/år för samma försäkring, med samma försäkringsvilkor. De är därför mycket viktigt att noga jämföra försäkringar innan man väljer bolag.

Bonussystem De flesta försäkringsbolag tillämpar ett bonussystem som ger bonus om man har en lång tid av skadefrihet samt om man samlar alla sina försäkringar hos samma försäkringsbolag. Med denna kunskap kan du pruta på din premie genom att spela ut försäkringsbolagen mot varandra, det bolag som erbjuder dig de bästa villkoren får också dig till kund. Försäkringsbolag är i första hand affärsdrivande företag och de vill tjäna pengar, när de beräknar värdet för en kund så baserar de detta på ett antal faktorer och kommer fram till något som man brukar kalla för "life time value", det är ett mått på hur länge en genomsnittskund stannar hos bolaget och hur mcyekt pengar kunden under denna tid spenderar hos bolaget. Det värdet kan de spela med för att ge dig ett attraktivt erbjudande och få dig till kund!

4 Jun 2011